Camera IP Vantech VT-6300C

Liên hệ báo giá

Trước đây, công nghệ chưa phát triển nên có nhiều vụ mất trộm xảy ra nhưng không biết do ai làm. Nhưng hiện nay, do công nghệ phát triển nên con người đã phát minh ra camera IP Vantech VT-6300C để giúp con người tránh tình trạng mất cắp xảy ra.